Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Met een gedragsonderzoek wordt geprobeerd om een verklaring te vinden voor het gedrag van uw kind. De vraagstelling kan zeer divers zijn zoals: Hoe komt het dat mijn kind:

agressie, brutaal, opstandig is en veel last van conflicten heeft

niet luistert

zich niet kan concentreren,  zijn aandacht niet op iets kan richten en/of impulsief is

angstig, somber en/ of depressief is

moeite heeft met de omgang met anderen en veel op zichzelf is

s'nachts nog in bed plast

slecht slaapt of eet

geen vriendjes heeft

 vaak hoofdpijn heeft zonder lichamelijke oorzaak

weinig zelfvertrouwen en/ of een laag zelfbeeld, weinig weerbaar is

last heeft van groepsdruk en/ of pestproblematiek

moeite heeft met plannen en organiseren

 

Door dergelijke problemen kan de gezonde  ontwikkeling uw kind afgeremd worden en daardoor ook een optimaal leerproces. Om meer inzicht te krijgen in de problemen van uw kind is onderzoek nodig om te achterhalen waar de gedragsproblemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voordoen. De oorzaken kunnen bij uw kind zelf liggen (door aanleg, erfelijke factoren en dergelijke). Maar ook veroorzaakt worden door factoren die in uw gezin liggen (gescheiden ouders, de plaats van het kind in het gezin), of de omgeving waarin uw kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem). Deze gedragsproblemen zijn in principe met de juiste adviezen en/of behandeling op te lossen. Gedragsonderzoek kan in combinatie met andere onderzoeken worden afgenomen. Immers de gedragsproblemen van uw kind zouden ook veroorzaakt kunnen door een emotioneel probleem. Vaak zal het nodig zijn om te starten met een intelligentieonderzoek om te onderzoeken of de leercapaciteiten van uw kind voldoende zijn. U pakt dan het leer- en het gedragsprobleem tegelijkertijd aan. In het advies wordt aangegeven wat er gedaan kan worden om uw kind te helpen.

 

Ook kan er sprake zijn van een gedragsstoornis. Hierbij zijn de gedragsproblemen niet zo maar op te lossen maar kunnen wel hanteerbaar worden gemaakt. Onder gedragsstoornissen vallen o.a.:

AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder; in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis (met hyperactiviteit))

autisme (Asperger, PDD-NOS, klassiek autisme, MCDD))

angststoornissen ( b.v. faalangst)

agressieve gedragsstoornissen (ODD en CD)

depressie

Bij het vermoeden van een "gedragstoornis" volgt via de huisarts een doorverwijzing naar een GZ-psycholoog, kinderarts of kinderpsychiater. Bijvoorbeeld bij Autisme, PDD-NOS, ADHD is het noodzakelijk dat een multidisciplinair team de einddiagnose stelt na een observatieperiode.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO