Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Wat houdt de individuele begeleiding in:

Bij de individuele begeleiding wordt uitgegaan van de individuele problemen van het kind. Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en spelvormen. Maar ook is het mogelijk dat er speciaal materiaal wordt gemaakt dat gericht is op het individuele probleem van het kind. Elk kind is uniek en heeft een eigen unieke begeleiding nodig.

 

Werkwijze:

De begeleiding is individueel. In nauw overleg met het kind, de ouders en indien mogelijk de leerkracht, wordt vastgesteld aan welke vaardigheden gewerkt gaat worden. Gedurende het hele begeleidingstraject wordt deze vaardigheid stapsgewijs en spelenderwijs getraind. De begeleiding is gericht op het vergroten van kennis , vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfcontrole bij kinderen en hun ouders wat moet leiden tot het beter functioneren in een groep.

 

Hoeveel bijeenkomsten zijn er en wat zijn de kosten?

In principe is de begeleiding wekelijks. De hoeveelheid begeleiding is afhankelijk van de problematiek van uw kind. Vaak is het nodig om een langdurig traject te volgen omdat het autisme ervoor zorgt dat informatie moeilijk wordt opgenomen. De begeleiding duurt in principe 60 minuten. Het is belangrijk dat ouders en kind voldoende gemotiveerd zijn om de cursus te volgen.

 

Hoe wordt u bij de training betrokken?

Door middel van een intakegesprek kijk ik samen met u naar de problematiek van uw kind. Aan de hand van dit gesprek bespreken we wat de meest optimale mogelijkheden zijn voor uw kind en wat OPGO kan bieden. Tijdens de begeleiding zal ik u regelmatig vragen om deel te nemen omdat u als ouder een goede vertaling kunt maken naar praktijkvoorbeelden.  Vaak is dit in de vorm van een spelvorm waarbij u samen met u kind deelneemt aan een spel. Het voordeel hiervan is dat u samen met mij in kunt spelen op de antwoorden die u kind geeft. Mijn ervaring is dat de kinderen het vaak leuk vinden dat u als ouder deelneemt aan de begeleiding

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO