Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Het intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: een intakegesprek, het onderzoek zelf, de verslaglegging en de toelichting van het onderzoek in een eindgesprek. Het intelligentieonderzoek is geschikt voor kleuters, kinderen en jongeren. .

Een intelligentieonderzoek wordt vaak gedaan om mogelijke oorzaken en een oplossing te zoeken van de problemen van uw kind ervaart met leren of in zijn gedrag. Een intelligentieonderzoek kan bijvoorbeeld een antwoord geven op de vraag of u kind beter af is op het speciaal basisonderwijs of binnen het reguliere onderwijs kan blijven. Ook kan het ingezet worden om de juiste plek op het voortgezet onderwijs of hoger onderwijs te duiden.

Vaak is intelligentieonderzoek een vereiste  voor het aanvragen van een leerlinggebonden financiering (rugzak) of is het noodzakelijk voor plaatsing of een (her)indicatie voor het speciaal (basis) onderwijs.


Hoogbegaafdheid:

Een intelligentieonderzoek wordt ook ingezet voor kinderen die beter presteren dan gemiddeld. Het advies naar aanleiding van het intelligentieonderzoek kan de school helpen de lesstof van uw kind op een verantwoorde manier aan te passen aan de behoeftes van uw zoon of dochter. Ook kan het onderzoek helpen om het vermoeden van onderpresteren of andere sociaal-emotionele problematiek te onderkennen. In het verslag worden handelingsgerichte adviezen gegeven om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten presteren. Vaak  is een intelligentieonderzoek een vereiste voor onderwijs specifiek voor hoogbegaafde kinderen.


Onafhankelijk advies voortgezet onderwijs:
Een intelligentieonderzoek kan worden afgenomen als extra indicatie om bij twijfel het juiste voortgezet onderwijs voor uw kind te kiezen. In sommige gevallen kan een adviesgesprek op de basisschool niet de doorslag geven of spreken testen of onderzoeken elkaar tegen. Als de adviezen binnen het onderwijs te weinig duidelijkheid bieden of u twijfelt over de juiste keuze, dan is het intelligentieonderzoek van grote toegevoegde waarde voor de juiste middelbare schoolkeuze van uw zoon of dochter.

 

Hoe verloopt de test?

Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer twee uur en wordt op een ochtend afgenomen.  De meeste kinderen of jongeren vinden het een erg leuk onderzoek om te doen. Sommige van de opgaven zijn makkelijk en andere zijn wat moeilijker. Het gaat er echter niet om dat uw kind alle vragen juist beantwoordt, maar dat uw kind  zo goed mogelijk zijn best probeert te doen. Zo wordt er een goed beeld van de capaciteiten van uw kind verkregen.

 

Specifieke vraagstelling; aanbod op maat!

Aan een IQ onderzoek kunnen ook extra onderdelen toegevoegd worden. Zo is het mogelijk om een intelligentie onderzoek te combineren met onderzoek naar leerproblemen. en/of gedragsproblemen. Daarnaast kan ook onderzoek gedaan worden naar geheugen, motivatie,  planningsmogelijkheden, concentratie of persoonlijkheid.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO