Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme

Deze website is voor ouders, hulpverleners en iedereen die met autisme te maken heeft. Wat is autisme? Waar kan ik terecht voor een juiste diagnose? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er? Hoe kan ik het beste op bepaald gedrag reageren? Hoe werkt de hulpverlening? Adressen. Welke organisaties zijn er? Hoe werken deze? Wat zijn de regelingen van overheid.

 

Participate

De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

 

Landelijk Netwerk Autisme, een initiatief van het Ministerie van OCW

Het LNA geeft informatie en stimuleert scholen om samen te werken aan goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Doel hierbij is dat iedere leerling met autisme die vorm van onderwijs en begeleiding krijgt die hij nodig heeft.

 

Kennis Centrum Autisme

Het Kenniscentrum Autisme Nederland vervult een intermediaire rol die ten goede komt aan: organisaties in het werkveld autisme (zorg, justitie en onderwijs) en de wetenschap, medewerkers werkzaam in de verschillende sectoren en cliŽnten en geÔnteresseerden in autisme.

 

Autisme Centraal

Dit is een kennis- en ondersteuningscentrum dat reeds meer dan 10 jaar informatie en praktische ervaringen omtrent autisme verzamelt en uitdraagt. De site bevat informatie over autisme en alle vormings- en opleidingsactiviteiten die Autisme Centraal organiseert, evenals hun publicaties. Autisme Centraal, Groot Begijnhof 14, B - 9040 Gent. Tel +32 (0)9 238 18 18

 

Belangenvereniging voor Personen uit het Autisme Spectrum - PAS

Dit is een belangenvereniging van en voor mensen met een stoornis in het autisme-spectrum, met een normaal tot hoge intelligentie. PAS geeft informatie over autisme, strijdt voor voorzieningen, helpt hoger-functionerende autisten emanciperen, verzorgt lezingen en workshops over autisme, en organiseert contactdagen voor lotgenoten. Op deze site staat informatie over allerlei zaken die volwassen normaal begaafde autisten bezighouden. Denk hierbij o.a. aan de zorg voor volwassen autisten, theorievorming, WAO-problematiek, de combinatie autisme en hoogbegaafdheid, persoonlijke- en emotionele beleving van autisten.

 

Impuls

Dit is een patiŽntenvereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen. Impuls wil het leefklimaat van de doelgroep verbeteren en integratie in de samenleving bevorderen, zodat volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving. Impuls heeft hiervoor drie kerntaken benoemd: voorlichting, belangenbehartiging en ondersteuning.

 

Landelijk Netwerk Autisme (LNA)

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor leerlingen met autisme in het onderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaringen.

 

Autsider

Deze richt zich in de eerste plaats op informatie voorziening en interactie met elkaar, vooral voor hoger functionerende Autisten. Dit is ook de groep die je het eerst op het internet zal verwachten. Door AutSider zelf geschreven artikelen zullen op Autisten gericht zijn. Indirect bereiken we Autisten ook via ouders en informatie voor hen, maar praktische informatie op de Autist en of aanverwant is al helemaal nergens goed te vinden.

 

A-Spectrum is een Nederlandstalige discussielijst over autisme.

De groep is voor mensen op het autistische spectrum (zoals autisme, Asperger syndroom, PDD), hun familie, vrienden, en mensen die zich beroepsmatig met autisme bezighouden.

 

De Stichting Papageno

Wil ouders en begeleiders van kinderen met autisme steunen bij het vinden van een passende therapeutische aanpak voor hun kind.
De Stichting biedt ouders, maar ook verzorgers en begeleiders, de gelegenheid kennis te nemen van andere - vaak uit het buitenland afkomstige- methoden van aanpak. Hiertoe nodigt de Stichting regelmatig instituten uit om in Nederland door middel van lezingen, workshops, e.d. hun werkwijze met kinderen met autisme toe te lichten. De Stichting wil, samen met de betreffende instituten, trainingen opzetten om ouders, verzorgers, begeleiders en hulpverleners de mogelijkheid te bieden zich een specifieke benadering zů eigen te maken dat zij er zelf mee aan de slag kunnen.

 

SamenwerkingVerband Autisme Zuidoost Brabant

beoogt een passend en goed hulpaanbod te realiseren voor mensen met een aandoening op het autistisch spectrum. Alle samenwerkingspartners trachten door overleg en deskundige inzet het ernstig tekort aan specifieke behandelmogelijkheden zo goed mogelijk op te lossen.

 

Autisme.pagina.nl

Op de autisme.pagina.nl vindt u een grote hoeveelheid links naar autismegerelateerde sites, overzichtelijk gerangschikt in rubrieken.

 

www.jeugdzorg-info.nl

Instellingen en instituten in Nederland in kaart gebracht door een oud medewerker van het Paedologisch Instituut te Duivendrecht

 

MEE

Als ouder(s) of verzorger(s) van een kind met een handicap of een achterstand in de ontwikkeling komt u vaak voor allerlei vragen te staan. Vragen waar u graag een deskundig antwoord op wilt hebben, zoals: Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind het beste stimuleren? Wat is het meest geschikte onderwijs voor mijn kind? Of: Welke mogelijkheden zijn er als mijn kind het huis uit gaat? En is er wel passend werk voor mijn zoon of dochter te vinden? Wat doen we met de vrijetijd? Naast deze vragen hebt u misschien ook behoefte aan steun en advies bij het aanvaarden en verwerken van het hebben van een kind met een handicap. Dan is het goed om te weten dat u voor al deze en andere vragen een beroep kunt doen op MEE.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO