Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

OPGO kan hulp bieden als uw kind wordt bedreigd in de ontwikkeling door leerproblemen, opvoedingsproblemen, functiebeperkingen of andere problemen. Onderzoek kan nuttig zijn u één of meer van de volgende vragen heeft.

Is mijn kind normaal intelligent of zou er ook sprake van (hoog)begaafdheid kunnen zijn?

Is mijn kind zwakbegaafd?

Is mijn kind dyslectisch?

Mijn kind ondervindt steeds meer tegenslag op school, waar kan dat aan liggen?

Welke talenten heeft mijn kind?

Mijn kind moet steviger in zijn/haar schoenen staan?

Is de basisschool waar mijn kind op zit wel de juiste?

Is de keus voor het VMBO ook de juiste keuze voor mijn kind?

Klopt het advies dat school heeft gegeven wel?

Waarom reageert mijn kind soms zo anders dan andere kinderen?

Eisen we teveel van ons kind?

Waarom kan ons kind sommige dingen heel goed terwijl het op andere aspecten minder goed scoort?

Het onderzoek

Samengevat bestaat het orthopedagogisch onderzoek uit de volgende delen:

Intake: Het voorgesprek waarin de hulpvraag wordt geïnventariseerd.

Strategie: Het bepalen van de aanpak/koers.

Het onderzoek-/testgedeelte: Gesprekken, observaties, vragenlijsten en testen  zijn belangrijke instrumenten om inzicht te krijgen in het probleem. Om een kind/jongere verder te helpen is het soms nodig om aanvullend onderzoek te doen. Hiermee is te bepalen welke gespecificeerde hulp nodig is.

De indicatie en het adviesgesprek:  Waarin onderzoeksresultaten worden toegelicht, wenselijkheid en haalbaarheid van verandering wordt besproken en advies over het vervolgtraject wordt gegeven(advisering en/of begeleiding van ouders/leerling/leerkrachten, behandeling of doorverwijzing naar andere professionals).


Evaluatie: Waarna mogelijk aanpassing van begeleiding/behandeling of hulpvraag.

In onderling overleg wordt bekeken welke onderzoeken nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de problematiek van uw kind.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO