Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

OPGO kan op school ingezet worden voor;

lees- en spellingsbegeleiding
rekenbegeleiding
voorbereiding op het voortgezet onderwijs
huiswerkbegeleiding
leren leren
opstellen van handelingsplannen
video training
zorgvraagverduidelijking
hulp bij het aanvragen van een rugzak

onderzoek m.b.t. herindicatie rugzak (CBCL, TRF, verklaring evident stabiel kindkenmerk en eventueel andere ondersteunende onderzoeken)

informeren en begeleiden van ouders en leerkrachten
structurering in de klas
zelfstandigheidbevordering
begeleiding op het gebied van probleemgedrag
sociaal-emotionele begeleiding
psycho-educatie
faalangsttraining
 

Als uw kind op een reguliere basisschool zit is het mogelijk om Leerling Gebonden Financiering (LGF of rugzakje) aan te vragen. Uw kind moet hiervoor in het bezit zijn van een diagnose. Hoe u dit doet kunt u lezen op http://www.50tien-oudersenrugzak.nl/oudersenrugzak/. OPGO kan hulp bieden bij het aanvragen van de LGF.

Als de LGF wordt toegekend krijgt de school van uw kind geld om extra zorg te realiseren voor uw kind. Veel scholen gebruiken hiervoor de formatie van de school of hebben hiervoor leerkrachten aangesteld. Het is ook mogelijk om in overleg met school extern te zoeken naar gespecialiseerde hulp.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO