Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld autisme en/of een verstandelijke beperking is niet gemakkelijk. Ouders moeten hun manier van opvoeden aanpassen en nieuwe vaardigheden en leren om hun kind de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.
Ouderbegeleiding kan u helpen om uw kind beter te begrijpen en beter te reageren op het gedrag van uw kind.

Voor wie is de behandeling bedoeld
Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die moeite hebben in de dagelijkse omgang met hun kind, omdat ze nog onvoldoende kennis en vaardigheden bezitten omtrent de aanpak van het gedrag van hun kind.
Het gaat daarbij om ouders die voldoende draagkracht en motivatie bezitten om hun opvoeding aan te passen. Ook moeten ze bereid zijn om zelfstandig het geleerde te gebruiken in de thuissituatie.

Doel
Het doel van de Ouderbegeleiding is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kind door hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Inhoud van de behandeling
Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken. Een thuisobservatie kan een onderdeel zijn van deze behandeling.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO