Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

De kosten van begeleiding door OPGO kunnen nu in veel gevallen nog vergoed worden vanuit het PGB. Vanaf 2012 is er veel veranderd met betrekking tot het PGB. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen met links naar meer informatieve sites.

 

PGB en het Regeerakkoord (november 2012, bron:Hans de Bruin)

De laatste jaren hebben we als PGB gebruikers heel veel plannen voorbij zien komen. Na het Lente akkoord konden we gisteren (29 oktober 2012) kennisnemen van het Regeerakkoord. In deze Rondmail mijn uitleg over de maatregelen die in dat akkoord staan aangaande PGB, AWBZ, WMO en ZZP. Er staat ons heel wat te wachten en de lang verwachte omslag naar verzekerde zorg vanuit de AWBZ (landelijk) naar ondersteuning vanuit de WMO (gemeente) gaat nu echt gebeuren. Naast deze beleidsmaatregelen die enige richting geven is er ook nog hťťl vťťl onduidelijk. Verwacht dus niet dat deze Rondmail (of het Regeerakkoord) alle vragen over de toekomst in vergelijk met de huidige situatie gaat beantwoorden. Blijf daarom ook vooral de bekende websites voor bezoeken: Per Saldo op www.pgb.nl, Naar Keuze op www.naar-keuze.nl Nationale Hulpgids op www.nationalehulpgids.nl en mijn eigen website op www.pgb-vg.nl .

Al met al weer een heel verhaal. Ik ben lang niet volledig maar hieronder zet ik wat zaken neer die mij opvielen en die ik in een tijdlijn probeer duidelijk te maken.

Positief

In het akkoord staan een aantal bemoedigende teksten:

          Belangrijk gaat worden maatwerk en meer zorg in de buurt.

          Gebruik van PGB verder bevorderen.

          Mensen met een beperking krijgen de in het VN-verdrag genoemde recht op eigen keuze.

Verder belangrijke geluiden:

          Gemeenten (WMO) gaan PGB als keuze aanbieden (maar gemeenten krijgen ook veel beleidsvrijheid).

Negatief

Waar moeten we ons echt zorgen over maken of is nog heel erg onduidelijk:

          Dagbesteding (begeleiding groep) komt te vervallen (2014) maar onduidelijk is wat daar dan voor in de plaats komt

          Huishoudelijke Hulp wordt vervangen door een voorziening die enkel toegankelijk is voor ernstig hulpbehoevende op bijstand niveau.

          Eigenbijdrage AWBZ voor mensen die in een instelling wonen gaat fors omhoog.

          Wtcg (tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft.

 

2013

Eigenlijk staat er over komend jaar niets in het Regeerakkoord. Komt in 2013 de keuze voor PGB terug (ook voor nieuwe aanvragers)? Blijft het voornemen staan van de 10 uur begeleiding grens? Daar zal de komende weken toch duidelijkheid over gegeven moeten worden vanuit Den Haag.

2014

          Aanspraak op dagbesteding  vanuit de AWBZ komt te vervallen. Wat dan is onduidelijk.

          Persoonlijke Verzorging niet mogelijk bij indicatie korter dan 6 maanden.

          Gebruikelijke Zorg naar 90 minuten per week. (hoe zit dat? Was die nu niet 60 minuten per dag voor ouders van kinderen met een 

               beperking).

 

2015

          Invoering AWBZ: landelijke organisatie en indicatie. Alleen voor zorgzwaartepakketten vanaf ZZP 05. PGB als keuze (recht?) blijft bestaan.

          Alle andere (niet medische) zorg, begeleiding, ondersteuning valt onder de verantwoording van de gemeente via de WMO.

               Er is compensatieplicht en mogelijk ook altijd keuze voor PGB (WMO). Gemeenten krijgen wel zeer ruime beleidsvrijheid over de echte

               invulling.

          Ook Jeugdzorg gaat onder verantwoording van de gemeente vallen.

          GGZ (zorgzwaartepakketten) gaan naar de Zorgverzekering en mogelijk ook deels naar de gemeente.

          Verpleging (nu AWBZ functie) gaat deels naar de Zorgverzekering (moet in 2017 klaar zijn).

 

2016

          Zorgzwaartepakketen VV, VG en GZ worden tot en met ZZP 04 afgeschaft voor dan nieuwe aanvragers en bij herindicatie bestaande                      cliŽnten. De noodzakelijk zorg en ondersteuning moet dan in de eigen omgeving (gemeente, WMO) geboden worden.

Veranderingen in het persoonsgebonden budget (januari 2012)

De toegang tot het persoonsgebonden budget (pgb) is per 2012 beperkt en de voorwaarden zijn strenger geworden. Daarbij behoudt iedereen zijn recht op AWBZ-zorg, maar alleen cliŽnten met een verblijfsindicatie kunnen nog kiezen voor een pgb. Het kabinet wil het recht op een pgb voor deze groep per 1 januari 2014 wettelijk vastleggen. Veel informatie is te vinden bij Per Saldo, de belangenorganisatie van mensen met een PGB.

 

Alleen pgb met een verblijfsindicatie

Per 1 januari 2012 kunnen alleen mensen met een verblijfsindicatie nog aanspraak maken op een pgb. Het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) of  Bureau Jeugdzorg (BJZ) geeft de indicatie Ďzorg met verblijfí aan mensen die zoveel zorg nodig hebben, dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden.

Nieuwe cliŽnten met een indicatie Ďzorg zonder verblijfí zijn vanaf 2012 aangewezen op zorg in natura. Dit is zorg die het zorgkantoor voor de cliŽnt regelt. Om te verzekeren dat zorgkantoren ook voor deze groep zorg kunnen inkopen, krijgen de zorgkantoren Ä 50 miljoen extra.

 

Overgangsregeling pgb

Bestaande cliŽnten met een pgb op basis van een AWBZ-indicatie voor 'zorg zonder verblijf' kunnen tot uiterlijk 1 januari 2014 hun pgb behouden. Daarna gelden de volgende situaties:

Bestaande pgb-houders met een indicatie 'begeleiding' zijn vanaf 1 januari 2014 aangewezen op begeleiding vanuit de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning. CliŽnten die vanaf 1 januari 2013 een herindicatie nodig hebben voor begeleiding, vallen vanaf dat moment al onder de Wmo.

Bestaande pgb-houders met een indicatie Ďpersoonlijke verzorgingí en/ofĎverplegingí zijn vanaf uiterlijk 1 januari 2014 aangewezen op zorg in natura.

 

Vergoedingsregeling persoonlijke zorg in uitzonderlijke gevallen

Nieuwe cliŽnten met een indicatie Ďzorg zonder verblijfí kunnen bij hoge uitzondering in aanmerking komen voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). Dit kan alleen als zij een intensieve en complexe zorgvraag hebben waarvoor het zorgkantoor geen passende zorg kan regelen. Bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig hebben op tijdstippen die niet in te plannen zijn en/of op ongebruikelijke momenten (bijvoorbeeld ís nachts).

 

Groepen die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling

De volgende groepen kunnen in 2012 in aanmerking komen voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg:

cliŽnten die minimaal 10 uur zorg van hun indicatiebesluit per week voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding inzetten voor de vergoedingsregeling. Hierbij worden dagdelen groepsgebonden begeleiding geteld als 1 uur;

cliŽnten binnen 1 gezin die gezamenlijk minimaal 10 uur per week geÔndiceerde zorg willen inzetten voor de vergoedingsregeling;

cliŽnten met aanspraak op de nieuwe functie ADL-assistentie (voor bewoners van een ADL-clusterwoning, een zelfstandige woning voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap of aandoening).

Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag voor de vergoedingsregeling. De aanvrager moet hierbij een onderbouwd zorgplan indienen.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO