Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die sociaal vaardig zijn, zijn populair. Daarentegen worden kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben ze regelmatig ook aanpassingsproblemen. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden belanden vaak ook in een vicieuze cirkel. Doordat ze moeite hebben met het leggen van sociaal contact worden ze buiten gesloten. Hierdoor kunnen ze geen ervaring op doen in sociale vaardigheden en raken ze nog meer achterop.

OPGO biedt gespecialiseerde individuele sociale vaardigheids (SOVA) begeleiding afgestemd op de problematiek uw kind. Deze begeleiding kan uw kind helpen in het sociale verkeer en het minder onzeker maken. De begeleiding richt zich op het aanleren van basisvaardigheden met betrekking tot het aangaan van sociaal contact, communicatie, en op het omgaan met emoties.

Voor wie is de begeleiding bedoeld
De Individuele SOVA begeleiding is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. De maximumleeftijd ligt doorgaans rond de 14 jaar.

Doel
Het doel van de Individuele SOVA begeleiding is het bevorderen van de sociale ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door:

het vergroten van inzicht in emoties;

het vergroten van inzicht in sociaal gedrag bij het kind, en het aanleren van sociaal gedrag. Voorbeeld: het kind leert het verschil tussen plagen en pesten en leert hoe je een gesprekje kunt aanknopen met een ander kind;

het bieden van handreikingen aan ouders en/of leerkrachten om in dagelijkse situaties met het kind te kunnen oefenen.

Met de training streef ik na dat de kinderen:  

Meer zelfvertrouwen krijgen.

Meer het gevoel krijgen dat ze grip hebben op hun leven.

Beseffen wat hun specifieke probleem is.

 Leren sturen van hun eigen gedrag. 

 Zich leren aanpassen aan de omgeving door het aanleren van vaardigheden.

De begeleiding is geen geneesmiddel. Het kan de scherpe kantjes van het probleem afhalen en geeft u en uw kind handvatten om met het specifieke probleem om te gaan. De ervaring is dat kinderen erg veel plezier aan de begeleiding beleven en dat deze positieve ervaringen hun zelfbeeld en zelfgevoel verbeteren. Bekend is dat kinderen meer en beter informatie opnemen en beter leren wanneer ze ontspannen en goed gestemd zijn. Daarom vindt de individuele begeleiding bij u thuis plaats. Uw kind voelt zich daar meestal het best op zijn gemak. 

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Tijdens het intake gesprek worden in overleg met u, de doelen van de begeleiding vastgelegd. Deze doelen worden afgestemd op uw hulpvragen en op de wensen en mogelijkheden van uw kind. Samen kijken we op welke manier er aan de doelen gewerkt kan gaan worden. Deze afspraken vormen het uitgangspunt van de begeleiding. De bijstelling van de doelen gebeurt mondeling in tussentijds in (evaluatie)gesprekken.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de voortgang die uw kind maakt. De begeleiding is liefst op een vaste dag en op een vast tijdstip. U wordt als ouders actief bij de sessies betrokken door tijdens de begeleiding aanwezig te zijn en deel te nemen . Zo kunt u goed zien hoe de begeleiding verloopt, maar kunt u eventueel ook aanvullingen en praktische voorbeelden geven. Sommige kinderen ervaren de aanwezigheid van hun ouders echter als een belemmering. In dat geval vindt de behandeling in een één-op-één situatie plaats.

Iedere sessie wordt er een uur met uw kind gewerkt en bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt door middel van werkbladen of opdrachten gewerkt aan de hulpvraag van uw kind. In het tweede gedeelte wordt de hulpvraag door middel van een spelvorm aangeboden. Hierdoor is de begeleiding voor uw kind aantrekkelijk en leuk om te doen.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom wordt er van de ouders verwacht dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt is het wenselijk dat ook de leerkracht bereid is om op dezelfde manier een steentje bij te dragen.

Na afloop van de sociale vaardigheidstraining  wordt, kan een eindverslag geschreven worden. IIn het eindverslag wordt beschreven hoe met het kind gewerkt is en welke resultaten er zijn behaald. Ook worden er aanbevelingen gegeven om verder te oefenen.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO