Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

 

Het kennismakingsgesprek (intake) is gratis en kan op korte termijn plaatsvinden. De verdere kosten zijn afhankelijk van de omvang van de begeleiding. De kosten worden voor aanvang van de hulp met u besproken.

 

Tarieven: 

 

Het algemene tarief van OPGO bedraagt:

Hieronder vallen:

-  gesprekken, individuele begeleiding, observaties etc...

-  verslaglegging (de benodigde tijd wordt berekend)

-  reistijd

  55,00 euro per uur

 (80,00 euro buiten kantooruren)

 

Intelligentie onderzoek:* 

360,00 per onderzoek (incl. 21% btw)

uitgebreid verslag van het intelligentieonderzoek   75,00 euro (incl. 21% btw)

Didactisch onderzoek (incl. intelligentieonderzoek)

450,00 euro (incl. 21% btw)

Overig onderzoek **

uurtarief a 55,00 euro (incl. 21% btw)

Reiskosten:

0,19 euro per kilometer (berekend door google maps)

  *  Dit is inclusief schriftelijke intake, het onderzoek en eenvoudige rapportage.

**   Bij een vraag om overige diagnostiek wordt (na het intakegesprek) een schatting gemaakt wat de kosten

      zijn, als duidelijk is welke onderzoeken nodig zijn.

Per 01-01-2013 is OPGO verplicht 21% BTW te berekenen.

 

OPGO is een particuliere praktijk en valt meestal niet onder de zorgverzekeringswet. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel zorgverzekering. De hulp die OPGO biedt kan ook vergoed worden vanuit het PGB of de WMO. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel PGB. De kosten van de begeleiding kunnen ook vanuit het vrij besteedbaar gedeelte van het PGB worden betaald. Vanaf 1 januari 2014 is (zoals het er nu naar uitziet) ook weer vergoeding vanuit het PGB mogelijk. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de financiering van zorg. Hebt u zorg nodig, dan kunt u bij de gemeente mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoe deze regeling eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. Wanneer er meer informatie beschikbaat komt kunt u kijken bij het ondereel WMO voor meer informatie.

 

Betaling aan OPGO geschiedt achteraf. U krijgt aan het einde van de maand een factuur thuisgestuurd van de diensten die OPGO die afgelopen maand heeft verricht. Van u wordt verwacht dat de rekening binnen 14 dagen wordt betaald onder vermelding van factuurnummer.

 

OPGO is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen onder nummer 7633.

Bij de kamer van koophandel is OPGO ingeschreven onder nummer 17251531.

De AGB-code van mariette van Nuland is: 94-008811. Deze code wordt door zorgverzekeraars gebruikt voor het identificeren van de zorgverlenende instantie.

 

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO