Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Wat is weerbaarheidstraining?

Weerbaar zijn is opkomen voor jezelf in contact met jezelf en de ander. Het doel van deze training is dan ook om het gevoel van eigenwaarde bij het kind te vergroten, waardoor het meer vertrouwen in zichzelf krijgt. Hierdoor leert het kind voor zichzelf op te komen, voor zijn/haar eigen mening uit te komen en er naar te handelen.

 

Weerbaarheidstraining kan kinderen helpen die:

niet voor zichzelf opkomen

 worden gepest.

makkelijk over zich heen laten lopen

het moeilijk vinden om "nee" te zeggen

niet om hulp durven te vragen

een negatief zelfbeeld hebben

snel gekwetst zijn door kritiek

het moeilijk vinden zelf situaties op te lossen en al snel om hulp vragen van buitenaf

geen aansluiting vinden bij andere kinderen

weinig eigen mening hebben

eigen gevoelens niet uiten

weinig zelfvertrouwen hebben

 

Voor wie is de training bedoeld
De weerbaarheidstraining  is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar.

 

Doel:

In de weerbaarheidtraining leert het kind:

op een passende manier voor zichzelf op te komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen.

 zijn of haar grenzen te bewaken.

zichzelf te verdedigen en durft een eigen mening te hebben.

voor anderen  op te komen

om hulp te vragen

de eigen grenzen kennen en respecteert deze

een goed gevoel van eigenwaarde

zich bewust te worden van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen.

omgaan met kleine tegenslagen

In weerbaarheidtrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te maken van  verbale- en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf.

 

Elementen van een weerbaarheidtraining kunnen zijn:

praten

houding en uitstraling

leren vluchten of weggaan uit de situatie

leren hulp vragen (en bieden)

leren omgaan met confrontatietechnieken of de-escalatie

fysieke zelfverdediging

 

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Tijdens het intake gesprek worden in overleg met u, de doelen van de begeleiding vastgelegd. Deze doelen worden afgestemd op uw hulpvragen en op de wensen en mogelijkheden van uw kind. Samen kijken we op welke manier er aan de doelen gewerkt kan gaan worden. Deze afspraken vormen het uitgangspunt van de begeleiding. De bijstelling van de doelen gebeurt mondeling in tussentijds in (evaluatie)gesprekken.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de voortgang die uw kind maakt. De begeleiding is liefst op een vaste dag en op een vast tijdstip. U wordt als ouders actief bij de sessies betrokken door tijdens de begeleiding aanwezig te zijn en deel te nemen . Zo kunt u goed zien hoe de begeleiding verloopt, maar kunt u eventueel ook aanvullingen en praktische voorbeelden geven. Sommige kinderen ervaren de aanwezigheid van hun ouders echter als een belemmering. In dat geval vindt de behandeling in een één-op-één situatie plaats.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO