Kennismaking Onderzoek Begeleiding Tarieven Links Contact

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

 

Gemeente verantwoordelijk voor Wmo

Uw gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de Wmo uitvoert. U moet daarom bij uw gemeente zijn als u  hulp nodig heeft via de Wmo. De meeste gemeentes hebben een loket waar u terecht kunt met vragen. De namen kunnen per gemeente verschillen. Zo heeft de ene gemeente een Wmo-loket, bij een andere gemeente heet dit het Zorgloket of Loket Wegwijs.

 

Klik op de plaats om meer informatie over de WMO in de verschillende gemeenten te krijgen:

's-Hertogenbosch

Maasdonk

Oss

Sint-Michelsgestel

Bernheze

Vught

Haaren

veghel

zorgbelang brabant

Gebruikelijke zorg en Wmo-zorg

Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat u als ouder tijd besteed aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. Als u via de Wmo begeleiding aanvraagt, bekijkt de gemeente eerst of meer dan de gebruikelijk zorg nodig hebt voor de begeleiding van uw kind. Als dit niet  zo is, krijgt u geen begeleiding vergoed via de Wmo.

 

Persoonsgebondenbudget (pgb) en Wmo

U kunt bij uw gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen uit de Wmo. Dat betekent dat u de hulp waar u recht op heeft zelf kunt inhuren.

 

Wmo vervangt oude regels

Sinds de invoering van de Wmo gelden de volgende regels niet meer:

Wet voorziening gehandicapten (Wvg): De Wvg regelde voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap.

Welzijnswet: De Welzijnswet regelde welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, de peuterspeelplaats, jongerenwerk, buurthuizen en vrouwenopvang.

Huishoudelijke hulp uit de AWBZ: Met de invoering van de Wmo is uw gemeente verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp als u die nodig heeft.

 

Welke hulp en voorzieningen kan de WMO bieden?

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel;

hulp bij het opvoeden van kinderen;

Bij sommige gemeenten zullen bepaalde voorzieningen niet meer als Wmo-voorziening worden verstrekt, maar gezien worden als algemeen gebruikelijke voorziening. De gemeenten geven zelf uitvoering aan de Wmo.

 

Voorzieningen die niet onder de Wmo vallen

De volgende voorzieningen zijn niet via de Wmo geregeld:

Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten en drinken. Persoonlijke verzorging krijgt u vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

Voorzieningen in natura of als persoonsgebonden budget

U kunt een voorziening uit de Wmo in natura krijgen. Er komt dan bijvoorbeeld iemand langs als hulp in de huishouding. Het kan ook dat u liever zelf bepaalt wie er langs komt. U kunt dan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Dit is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp of voorziening kunt inkopen die u nodig heeft.

 

Meer informatie over Wmo-voorzieningen

Voor meer informatie over voorzieningen die u kunt krijgen uit de Wmo kunt u contact opnemen met het Wmo-loket in uw gemeente. Als uw gemeente aangesloten is bij de website Regelhulp.nl, kunt u ook op deze website zien welke hulp en voorzieningen u kunt krijgen van uw gemeente.

 

Waar vraag ik een voorziening uit de Wmo aan?

U vraagt een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Behalve bij de gemeente kunt u bij het aanvragen van een Wmo-voorziening hulp vragen aan een MEE-organisatie in uw regio.
Als u zelf wilt bepalen hoe u de hulp krijgt waar u recht op heeft, kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (pgb). Uw gemeente kan u informeren over hoe u een pgb kunt aanvragen. Ook krijgt u van de gemeente informatie over de verantwoording die u achteraf moet afleggen over de uitgaven die u met het pgb heeft gedaan.

 

Regelhulp

Een groot aantal gemeenten in Nederland is aangesloten bij de website Regelhulp.nl. Dit is een webloket voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Via Regelhulp kunt u een Wmo-voorziening aanvragen of u aanmelden voor een gesprek met een consulent van het Wmo-loket in uw gemeente. Hiervoor moet uw gemeente wel deelnemen aan Regelhulp. U kunt nagaan of uw gemeente meedoet aan Regelhulp door uw postcode in te vullen op de website.

 

Betaal ik een eigen bijdrage voor zorg die ik thuis krijg (zorg zonder verblijf) en voor de Wmo?

Voor zorg zonder verblijf vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een deel van de kosten zelf. Onder zorg zonder verblijf valt zorg die u thuis krijgt, bijvoorbeeld verpleging of verzorging.  Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en/of Wmo.

 

 

Free counter and web stats algemene voorwaarden    copyright  klachtenreglement  beroepscode NVO